calander

בתאריך
29.11.18

location

אולמי
אגמים

clock

החל מהשעה
16:00

calander
location
clock
calander

בתאריך
29.11.18

location

אולמי
אגמים

clock

החל מהשעה
16:00

הזכייה בהגרלה על סך 95,000 ש"ח מותנית בהרשמה


* ההטבה בסך 95,000 ש"ח עבור מוצרים לבנייה ועיצוב הבית

מתי זה קורה?

ב-29.11.18 זה קורה
באולמי אגמים בבאר שבע
החל מהשעה 16:00

מי יהיו שם?

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

מי אנחנו

פורטל בונים יחד הוקם על ידי בונים למען בונים במטרה לחבר בין בוני הבתים הפרטיים ולספק להם דילים מיוחדים, רכישות קבוצתיות וארגון קבצים מקצועיים תוך חיבור לספקים ואנשי מקצוע בתחומי הבניה, הייעוץ ואבזור הבית.
בניית בית מצריכה הרבה לוגיסטיקה והתקשרות עם הרבה מאוד בעלי מקצוע, הכח כאיגוד של קבוצות הבניה בדרום מוכיח את עצמו בהרבה דילים קבוצתיים וכנסים אותם קבוצת בונים יחד מארגנת.
באמצעות שילוב כתבות אינפורמטיביות, פרסומים עדכניים, מבצעים, כנסים ורכישות קבוצתיות. הפורטל מהווה מקום מפגש איכותי וממוקד בעבור קהלמי לקוחות ממוקד שהוא בוני הבתים בדרום המהווים כח קנייה.

face whatt
calander

בתאריך
29.11.18

location

אולמי
אגמים

clock

החל מהשעה
16:00

לפרטים והרשמה

הזכייה בהגרלה על סך 95,000 ש"ח מותנית בהרשמה.

* ההטבה בסך 95,000 ש"ח עבור מוצרים לבנייה ועיצוב הבית

מתי זה קורה?

ב-29.11.18 זה קורה
: באולמי אגמים בבאר שבע
החל מהשעה 16:00

מי יהיו שם?

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

מי אנחנו

פורטל בונים יחד הוקם על ידי בונים למען בונים במטרה לחבר בין בוני הבתים הפרטיים ולספק להם דילים מיוחדים, רכישות קבוצתיות וארגון קבצים מקצועיים תוך חיבור לספקים ואנשי מקצוע בתחומי הבניה, הייעוץ ואבזור הבית.
בניית בית מצריכה הרבה לוגיסטיקה והתקשרות עם הרבה מאוד בעלי מקצוע, הכח כאיגוד של קבוצות הבניה בדרום מוכיח את עצמו בהרבה דילים קבוצתיים וכנסים אותם קבוצת בונים יחד מארגנת.
באמצעות שילוב כתבות אינפורמטיביות, פרסומים עדכניים, מבצעים, כנסים ורכישות קבוצתיות. הפורטל מהווה מקום מפגש איכותי וממוקד בעבור קהל לקוחות ממוקד שהוא בוני הבתים בדרום המהווים כח קנייה.